VICs annual “utbildningsdagar” in heart failure

Anna Stromberg and Tiny Jaarsma presented on the utbildningsdagar i hjärtsvikt ”Hopp och tillit hela vägen”’ in Stockholm at 16/10 and 17/10. Anna presented on Iron, salt and fluid in Heart failure patients and Tiny on Virtual reality and heart failure and also on Palliative care. The following link will bring you to their presentations

http://www.malmokongressbyra.se/vic/rapporter_fran_utbildningsdagar