InCept-projektet

Internationellt:

InCept är ett internationellt projekt som startade vt 2019 fokuserar på vårdtagarens upplevelse av primärvården utifrån; tillgänglighet, kontinuitet & samverkan/samordning. Det är ett internationellt projekt som utgår från Universitetet i Tübingen, Tyskland med projektledare Heidrun Sturm och för den svenska delen är Tiny Jaarsma ansvarig. Deltagande nationer är: Brasilien, Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Holland & Sverige.

Forskargruppen har genom kvalitativa intervjuer samlat in material från patienter utifrån hur de upplever primärvårdens utifrån, tillgänglighet, kontinuitet och samverkan/samordning. Artikeln är sammanställd och planerad för publicering under maj/juni 2022.

Sverige:

Som en del av detta internationella projekt har vi börjat att arbeta på en artikel utifrån endast det svenska intervjumaterialet.

Vårt syfte har där varit: Den multisjuka äldre personens upplevelse av vårdkedjan.

Det är sammanlagt 7 intervjuer som vi har sammanställt och analyserat utifrån detta syfte och tanken är att publicera artikel i en vetenskaplig tidskrift. Vi som arbetar i projektet, och som ingår i forskargruppen Cesar, är Maria Liljeroos, Christina Andreae, Carina Wennerholm samt Tiny Jaarsma.