CESAR network congratulates Maria Bäck

 

Maria Bäck received a VR Grant for her study “Fysisk träning via videolänk inom hjärtrehabilitering”, good luck with the study!