Cesar congratulats the teleyoga group to the Forte grant!

CESAR medlemmar har fått ett anslag från FORTE 3.9 miljoner för forskning om effekter av teleyoga på fysisk funktionsförmåga, hälsorelaterad livskvalitet, psykiskt välbefinnande, biomarkörer, sömn och kognition hos personer med långvarig sjukdom. Huvudsökande var Anna Strömberg och medsökande var CESAR medlemmarna Tiny Jaarsma, Ingela Thylén, Leonie Klompstra, och Peter Johansson samt kardiolog Urban Alehagen, hälsoekonom Jenny Alwin och Lottie Orvelius omvårdnadsforskare inom intensivvård. Projektet genomförs på universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

 Sammanfattning av ansökan: Många äldre personer med långvarig sjukdom är fysiskt inaktiva och har svårt att lämna hemmet för att delta i rehabilitering. Vår hypotes är att teleyoga i hemmet med en yogainstruktör och andra deltagare i grupp via weblänk och instruktioner hur man dagligen själv gör medicinsk yoga med hjälp av en app kan vara en metod för att öka psykisk och fysisk livskvalitet, den fysiska funktionen och förmågan att klara av dagliga aktiviteter.

Medicinsk yoga är en form av Kundaliniyoga med enkla rörelser, andningsövningar och meditation. Yoga har visat effekt på livskvalitetet, men tidigare studier har endast inkluderat små selekterade urval. För äldre personer med långvarig sjukdom kan det vara svårt att delta i vanliga yogaklasser. Vi har utvecklat en teleyoga intervention och vill nu utvärdera effekterna med avseende på livskvalitet, fysisk funktionsförmåga, symtom på ångest och depression, biomarkörer för stress och inflammation, sömn och kognition hos äldre personer med långvarig sjukdom. Vi kommer även att mäta sjukvårdskonsumtion, upplevelser av och tillfredställelse med yogan och tekniken. Utvärderingen sker genom att 150 äldre personer över 65 år med långvarig sjukdom rekryteras från tre sjukhus (ett universitetssjukhus och två länssjukhus) och lottas till en intervention med medicinsk yoga i hemmet med teknikstöd eller ett individualiserat träningsprogram. Teleyogan kommer att omfatta yogasessioner i grupp, 2 gånger/vecka som leds av en certifierad yogainstruktör via weblänk till en surfplatta kombinerat med en app i surfplattan med instruktioner hur man genomför medicinsk yoga på egen hand mellan de instruktörsledda yogasessionerna. Data om livskvalitet, funktionsförmåga, ångest och depression, biomarkörer, sömn och kognition kommer att samlas in vid baslinjemätning, efter 3 och 6 månader. Denna studie tar ett nytt grepp på rehabilitering av långvarigt sjuka äldre genom att utvärdera en medicinsk teleyoga på distans i hemmet.

Med vänlig hälsning

Anna